Vuokrausehdot

SOPIJAOSAPUOLET

Seuraavia vuokrausehtoja sovelletaan vuokralle antajan ”iisipaku Oy, Y-tunnus: 2950277-6” (myöhempänä vuokraamo) sekä vuokralle ottajan (myöhempänä asiakas) välillä. Mikäli Asiakas on rekisteröity yhdistys, yhteisö, tai vastaava, pidetään Asiakkaana epäselvissä tapauksissa tilauksen vahvistanutta tahoa.

VUOKRAN MAKSAMINEN

Vuokra maksetaan täytenä varauksen yhteydessä iisipaku.fi sivustolla. (Erikseen sovittavissa yritysasiakkaille on mahdollisuus laskutukseen.)

AJONEUVON LUOVUTUS JA PALAUTUS

Luovutus ja palautus osoiteessa Juhalantie 20, 21620 Kuusisto.


Vuokraaja on auton pääasiallinen käyttäjä. Luovutustilanteessa Auto tarkistetaan ennen vuokrausta molempien osapuolten toimesta. Kun asiakas noutaa ajoneuvon, asiakas ottaa autosta 4 kuvaa: edestä, takaa ja molemmilta sivuilta. Nämä kuvat lähetetään ennen käyttöönottoa vuokraamon kännykkään (040 8383 464) joko WhatsApp-viestinä, tekstiviestillä tai sähköpostilla (iisipaku.turku@gmail.com). Mikäli kuvia ei ole lähetetty auton vuokrauksen päättymiseen mennessä, vuokraamolla on oikeus tulkita, että auto oli vuokraushetkellä siinä kunnossa kuin se oli edellisen asiakkaan palautuksen yhteydessä. Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei pysty täyttämään ajoneuvon vuokrausehtoja. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia. Autosta poistuessa auto on aina lukittava.

Palautus
Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle sovitun mukaisesti. Ajoneuvo palautetaan dieselsäiliö täytenä, mikäli Ajoneuvo palautetaan tankkaamatta, on Vuokraamolla oikeus veloittaa tankattavan polttoaineen lisäksi 50 € palvelumaksu. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 50 €:n myöhästymismaksu per alkava tunti. Palautuksen myöhästyessä yli 2h sovitusta on Vuokraamolla oikeus veloittaa 150€ myöhästymismaksu per alkava vuorokausi. Mahdollisesta myöhästymisestä on aina ilmoitettava Vuokraamolle kirjallisesti (sähköposti, tekstiviesti). Vuokra-ajan pidentämisestä on sovittava aina kirjallisesti, pelkkä ilmoitus muutoksesta vuokraamolle ei riitä. Jos auto palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaisesti. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle ohjeiden mukaisesti.

AJONEUVON KÄYTTÖ

Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla. Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa, tai yritykselle vuokrattaessa kuljettajan on oltava yrityksen palveluksessa. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti. Asiakkaan tulee autoa vastaanottaessaan tarkistaa sen ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi ja kirjata mahdolliset puutteet/vauriot. Tupakointi ja eläinten kuljettaminen irrallaan ajoneuvossa on ehdottomasti kielletty. Mikäli Asiakas ei noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus periä sopimusrikkomuksesta 250 €:n maksu.

ASIAKKAAN VASTUU AJONEUVOSTA/ASIAKKAAN OMAVASTUU

Vuokraaja on aina velvollinen korvaamaan autoon (ja varusteisiin/lisäpalveluihin) kohdistuneet vahingot omavastuuseen saakka (riippumatta onko vahinko vuokraajan vai mahdollisen vastapuolen aiheuttama), sekä omavastuun ylittävältä osalta vuokrattavan kohteen ennallistamisen/korjauksen arvonlisäveron. Asiakkaan velvollisuutena on palauttaa auto siinä kunnossa kuin se oli noudettaessa. Asiakas korvaa ajoneuvon kaikki vahingot, jotka ovat sattuneet vuokrauksen aikana, huolimatta siitä, oliko aiheuttaja joku muu kuin vuokraaja. Asiakas maksaa tapahtuneet vauriot viimeistään auton palautuksen yhteydessä. Omavastuu on EUR 500,00. Omavastuu on kaksinkertainen, eli EUR 1000,00 mikäli vahinko tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Suomen rajan ylittävästä vuokrauksesta on sovittava asiakaspalvelun kanssa aina erikseen.

Vuokraaja korvaa auton kadonneet osat, varusteet ja vuokrauksen yhteydessä hankkimansa lisäpalvelut (esim. navigaattori), sekä auton varusteille tapahtuneet vahingot. Mikäli vuokraaja kadottaa ajoneuvon avaimet, on vuokraaja velvollinen maksamaan uuden avaimen valmistamisesta aiheutuneet kulut, sekä mahdollisten seisontapäivien kulut vuokraamolle.

Vuokraaja sitoutuu siivoamaan ennen palautusta auton kuntoon, joka se oli luovutettaessa, tai korvaamaan epätavanomaista suuremmat likaantumiset. Ennen palautusta irtoroskat on kerättävä. Tupakointi ja eläinten kuljetus irrallaan matkustajatilassa on kielletty. Huolimattomasti tehty loppusiivous oikeuttaa Vuokraajan perimään jälkisiivouksesta minimissään 250€ siivousmaksun.

Vuokraaja sitoutuu korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta johtuneelta seisonta-ajalta vuorokausimaksun joka on 65 €. Seisonta-aika alkaa vahingosta ja voidaan velvoittaa enintään 30 vuorokaudelta.

Jos asiakas aiheuttaa vahingon selkeästi omalla huolimattomuudellaan, esimerkiksi ajaa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena, maksaa asiakas vahinkoon liittyvät kulut kokonaan.

Vuokraaja maksaa vuokra-ajalta sakot, pysäköintivirhemaksut ja muut vastaavat maksut, sekä 75 € toimistokulun vuokraamolle, mikäli ko. maksuja on lähetettävä hänelle jälkikäteen.

HUOMIOITA AUTON POLTTOAINEESTA JA HUOLENPIDOSTA

Vuokraaja maksaa käyttämänsä dieselpolttoaineen. Autossa saa käyttää vain dieselpolttoainetta. Väärän polttoaineen käytöstä tulleista vahingoista vastaa vuokraaja kokonaisuudessaan.

LÖYTÖTAVARAT

Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta

KÄYTTÖÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

MUUT EHDOT

Vuokraamo pidättää itselleen oikeuden yksipuolisesti muuttaa tehtyä varausta ja vuokrattua autokapasiteettia, tällöin maksettu vuokra palautuu täysimääräisesti vuokraajalle.

iisipaku Opel Vivaro - pakuvuokraus, pakettiautovuokraus